Tidsbokning

För att komma i kontakt med oss gör man det enklast via mail eller besöka oss.  Berätta vad du har tänkt dig
och bifoga gärna referensbilder eller ta med dig. Vi sätter oss ner därefter och tillsammans lägger upp en
plan för ditt motiv.
När vi kommit så långt att vi bokar in en tid och tar vi en avgift på 500 sek i handpenning.
Denna dras självfallet av på priset.

Vi tar bara kort och hanterar inga kontanter.

Studion ligger mitt i Södermalm i parken Bofills båge Fatburs brunnsgata 29

Du kan också ringa oss på 073- 727 19 84

Eller skicka ett mail till  nice.sthlm@gmail.com

Nicesthlm tidbokning
Allowed file extensions are jpg. Max file size is 3 MB.
Allowed file extensions are jpg. Max file size is 3 MB.
Allowed file extensions are jpg. Max file size is 3 MB.