Tatuering har tidigare saknat särskild lagstiftning i Sverige. En ny svensk förordning om tatueringsfärger började gälla den 1 augusti 2012 och Läkemedelsverket har tagit fram en ny föreskrift på området som började gälla den 1 februari 2013. För dig som tatuerar dig innebär det att. 1 De färger som används till din tatuering får inte innehålla skadliga ämne 2 Du ska få information från tatueraren om vilka färger som använts i just din tatuering, till exempel deras produktnamn, tillverkarens namn, satsnummer och förteckning över innehållet i dem Lite kuriösa fakta, det finns inga rapporterade fall av HIV infektion genom tatuering, däremot finns det 3 fall från tandläkarmottagningar.

Tatuering har tidigare saknat särskild lagstiftning i Sverige. En ny svensk förordning om tatueringsfärger började gälla den 1 augusti 2012 och Läkemedelsverket har tagit fram en ny föreskrift på området som började gälla den 1 februari 2013. För dig som tatuerar dig innebär det att.
1 De färger som används till din tatuering får inte innehålla skadliga ämne
2 Du ska få information från tatueraren om vilka färger som använts i just din tatuering, till exempel deras produktnamn, tillverkarens namn, satsnummer och förteckning över innehållet i dem
Lite kuriösa fakta, det finns inga rapporterade fall av HIV infektion genom tatuering, däremot finns det 3 fall från tandläkarmottagningar. 
</p>
</div>
                <div class=